• Setswana 3158 Past Papers  Setswana 3158 November 2020 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2020 Mark Scheme 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2020 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2020 Mark Scheme 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2019 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2019 Mark Scheme 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2019 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2019 Mark Scheme 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2019 Grade Thresholds

     

  Download       

         Setswana 3158 November 2018 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2018 Mark Scheme 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2018 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2018 Mark Scheme 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2017 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2017 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2016 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2016 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2015 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2015 Question Paper 02

     

  Download

  Setswana 3158 November 2014 Question Paper 01

     

  Download

  Setswana 3158 November 2014 Question Paper 02

     

  Download